Turizem


Turistična sekcija 

Turistična sekcija je sekcija, ki skrbi, da smo kot društvo predstavljeni na raznih predstavitvenih dogodkih ter drugih prireditvah. Prav tako svojim članom večkrat letno pripravimo organizirane izlete v zanimive kraje po Sloveniji ter v sosednjih državah (Prekmurje, Goli otok, Gradec, itd..)

Člani skrbimo tudi za turistično informativne table, ki so postavljene na našem območju ter urejamo okolico zanimivih vaških točk (športno igrišče, spomeniki, kamniti most, Pot koscev in grabljic, itd.)