Vas Potoče


Potoče so staro naselje ob rimski in vseh poznejših cestah.

Najstarejši zametek so bili Grželji (ki danes spadajo v Vrtovin). Zelo zgodaj – morda v 9. stol. ali po madžarskih vpadih – je bilo v Potočah (»in villa potussi«) krstno središče za prebivalce zahodnega dela vipavske pražupnije. Bržčas sta tod mimo (čez Branik ali proti Gorici) potovala sv. brata Ciril in Metod.

Pred 12. stol. je bila tu zemljiška posest in lastniška cerkvica sv. Janeza Krstnika, ki je leta 1185 s posestjo Bertolda iz Ibane prešla pod čedajski kapitelj, v 13. stol. pa vsaj delno pod kartuzijo Bistra. Pri Rebku (na Goričci) je bila v 19. stol. zbiralnica in predelovalnica lanu. Pod Legnom je leta 1902 stekla železnica.

 

Potoče imajo skromno kapelo Kristusa Kralja iz leta 1935.

Osrednji del naselja – Potóška vas – leži v zavetju Potoškega brda, proti cesti pa si sledijo Pod skrépa ali Krkóč, Možína, Pešk in Goríčca (Rebek). K Potočam štejemo danes še Béverji in Kukánje.

Prebivalcev je kakšnih 220. Povečini so zaposleni v okoliških središčih, nekaj je samostojnih podjetnikov in obrtnikov, nekaj kmetov (zlasti vinogradnikov) in upokojencev.