Društvo ŠKTD


ŠKTD DRUŠTVO SE PREDSTAVI

Športno, kulturno, turistično društvo Kamnje – Potoče je bilo ustanovljeno 13. 7. 2007.

Vzrok? Tedanje mrtvilo, pa tudi bogato izročilo različnih društev in združenj iz preteklosti:

– Marijina družba od leta 1899 do 1944

– Slovensko katoliško izobraževalno društvo od leta 1904 do 1912

– Tamburaški zbor  od leta 1905 do 1910

– Gledališka skupina Albin Vodopivec od leta 1970 do 1980

– Strelska družina Čaven – Kamnje od leta 1974 do 1987

– Otroška folklorna skupina Kamenjček od leta 1999 do 2004

– Planinska sekcija Kamnje od leta 1997naprej

Trenutno štejemo 85 članov.

Že samo ime pove, da društvo deluje na področju športa, kulture in turizma.

Najmočnejši je športni del, saj povezuje tekače, kolesarje, voznike relija, prosto plezalce, strelce, telovadke, igralce namiznega tenisa, nogometa, odbojke, pikada. K temu delu dodajamo tudi planinsko sekcijo s tradicionalnim velikonočnim pohodom na Malo goro.

Kulturni del vključuje mladinske pevke in amaterske slikarje ter organizatorje kulturnih prireditev, ki se odvijajo bodisi v cerkvi, nekdanji osnovni šoli ali na igrišču.

Turistični del organizira izlete in skrbi za promocijo kraja, čistilne akcije …

 

NAŠI CILJI:

– pritegniti čim več krajanov,

– obdržati in razvijati vpeljane prireditve: zimski kros, velikonočni pohod na Malo goro, kresovanje, postavljanje mlaja, šagro ob sv. Mihaelu, prednovoletno družabno srečanje z  izborom »naj športnika leta«,

– izvesti gorski tek na Malo goro in ga vključiti med tradicionalne prireditve,

– organizirati različne delavnice in predavanja za vse generacije,

– organizirati kulturne in športne prireditve, razstave, obiske pomembnih ljudi,

– organizirati izlete,

– delovne akcije in vključevanje v akcije KS,

– promoviranje našega kraja.

 

Člani upravnega odbora ŠKTD: 

Predsednik/ca………….GREGOR VODOPIVEC

Podpredsednik/ca…….ŽIGA VODOPIVEC

Tajnik/ca…………………MARTIN VODOPIVEC

Blagajnik/ca…………….ŠPELA VODOPIVEC

Računovodstvo………..MARČELA ČERMELJ

 

ŠŠport………………………..ANA ŽIGON

Kultura……………………..LUCIJA LOZAR

Turizem…………………….MAJDA VODOPIVEC

Planinska sekcija……….JOŽŽE VODOPIVEC

Dejavnosti za otroke…..NIKA UŠAJ

Fotograf……………………DENIS ŠUŠMELJ