Planinska sekcija


Planinska sekcija Kamnje je bila ustanovljena 7. 3. 1998 z željo, da bi poživili družabno življenje v naši krajevni skupnosti. Deluje v okviru planinskega društva Ajdovščina. Združuje tiste, ki imamo radi gore, planine, izlete, pohode in sprehode v naravi.

Že takoj po ustanovitvi je planinska sekcija organizirala prvi velikonočni pohod na Malo goro. S pohodom in večjim številom obiskovalcev Male gore se je pokazala potreba po novi koči. Stekle so priprave in v juniju leta 2000 se je gradnja pričela. Z velikim zagonom in pomočjo večine krajanov je delo dobro napredovalo in konec leta je bila koča pokrita, pa tudi iz dimnika se je že pokadilo.

Poleg velikonočnega pohoda in del na Mali gori planinska sekcija vodi krajane na izlete in pohode po domovini in zamejstvu, vzdržuje prijateljske vezi med društvi in skupinami, ki so se stkale med pohodi na Malo goro. Dobre zamisli in pridno delo članov sekcije je pripomoglo k temu, da smo izdali zgibanko o Mali gori ter serijo razglednic z motivi Male gore in vasi Kamnje, oblikovali in postavili informativno tablo, pripravili razstavo Mala gora nekoč in danes, zraven tega pa skrbimo, da so planinske poti na našem območju urejene in dobro označene ter tako varne za pohodnike.

Če nekaj z ljubeznijo in veseljem počneš, noben napor ni pretežak – to nam daje smernice za nadaljnje delo.